จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกบนแผ่นไม้สักที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี

จารึก

จารึกบนแผ่นไม้สักที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:58

ชื่อจารึก

จารึกบนแผ่นไม้สักที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๗๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๗)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : ปีมะโรงจัตวาศก ตรงกับจุลศักราช ๑๑๙๔ พ.ศ. ๒๓๗๕
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ปรบไก่ คือ เพลงพื้นเมืองประเภทหนึ่ง มีการตบมือให้จังหวะและร้องแก้กันเหมือนเพลงฉ่อย
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ผ้าสบง คือ ผ้านุ่งของพระภิกษุ สามเณร
๔. ประสาร บุญประคอง : วันศุกร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑ ค่ำ ในที่นี้ตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๗๘ แต่เป็นปีมะแม มิใช่ปีระกา (ตามที่ระบุในจารึก)
๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : รามัญ คือ ชนชาติมอญ
๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : พระยาท้ายน้ำ
๗. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เครื่องอาถรรพ์ เทียนไชย สายสิญจน์ แผ่นทองแดงอาถรรพ์ ศิลาอาถรรพ์ รูปราชสีห์ รูปช้าง รูปเต่า
๘. ประสาร บุญประคอง : วันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๓ ค่ำ ตรงกับวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๗๘ ส่วน บาท เป็นมาตรานาฬิกา ๑ บาท เท่ากับ ๖ นาที ดังนั้น ๙ บาท คือ ๕๔ นาที
๙. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : จุลศักราช ๑๑๙๓ ปีเถาะ ตรีนิศก ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๗๔
๑๐. ประสาร บุญประคอง : คำว่า “ล่วง” จารึกไว้บนหลักไม้สัก แต่ในหลักศิลาทรายสีแดงจารึกว่า “ผู้ทำ”
๑๑. ประสาร บุญประคอง : คำว่า “ไทย” จารึกไว้บนหลักไม้สัก แต่ในหลักศิลาทรายสีแดงจารึกว่า “ไพร่”
๑๒. ประสาร บุญประคอง : วันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๓ ค่ำ ปีมะโรง จัตวาศก ตรงกับวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๗๕
๑๓. ประสาร บุญประคอง : วันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๗๕
๑๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ปฏิสังขรณ์ ความหมายในสมัยโบราณคือการรื้อแล้วสร้างใหม่ ต่างจากปัจจุบันซึ่งหมายถึงการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมให้มากที่สุด
๑๕. ประสาร บุญประคอง : อิมินา ปุญญกมฺเมน แปลว่า ด้วยบุญกรรมนี้
๑๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : หิตานุหิตประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์เกื้อกูลน้อยใหญ่
๑๗. ประสาร บุญประคอง : ปัจจโย โหตุ แปลว่า ขอจงเป็นปัจจัย

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170