จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด

จารึก

จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด ด้านที่ ๓

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:49

ชื่อจารึก

จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๘ ข. จารึกวัดพระมหาธาตุ, หลักที่ ๔๕ ศิลาจารึกภาษาไทย จ.ศ. ๗๕๔ (พ.ศ. ๑๙๓๕), ศิลาจารึกปู่ขุดจิดขุนจอด พุทธศักราช ๑๙๓๕

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๓๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๓ ด้าน มี ๙๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓๗ บรรทัด, ด้านที่ ๒ มี ๔๐ บรรทัด และด้านที่ ๓ มี ๑๙ บรรทัด

ผู้อ่าน

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๐), (พ.ศ. ๒๕๐๘), (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ผู้ปริวรรต

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๐), (พ.ศ. ๒๕๐๘), (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ผู้ตรวจ

๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๐), (พ.ศ. ๒๕๐๘), (พ.ศ. ๒๕๒๖)
๒) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๐๘)
๓) กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๖)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : “ตกท่ง” พลัดถิ่น หรือ ไปหากินล้ำเขต
๒. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : “พู้น” โน้น
๓. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : “พี้” กระพี้ คือส่วนของเนื้อไม้ที่หุ้มแก่น
๔. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : “ชาวพี้” ชาวนี้ หรือ ชาวเมืองนี้
๕. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : “ส่อสน” สอบสวน
๖. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : “ลุนหล้า” สุดท้าย

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170