จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองลับแล เมืองปากเหือง เมืองน้ำปาด เมืองสวางคบุรี เมืองตรอนตรีศิลป์ เมืองบางโพ เมืองขุนกัน)

จารึก

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองลับแล เมืองปากเหือง เมืองน้ำปาด เมืองสวางคบุรี เมืองตรอนตรีศิลป์ เมืองบางโพ เมืองขุนกัน) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:47:39

ชื่อจารึก

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองลับแล เมืองปากเหือง เมืองน้ำปาด เมืองสวางคบุรี เมืองตรอนตรีศิลป์ เมืองบางโพ เมืองขุนกัน)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ๒๕

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน ไม่ทราบจำนวนบรรทัด

ผู้อ่าน

นิยะดา เหล่าสุนทร (พ.ศ. ๒๕๔๔)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170