จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 2)

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 2) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:48

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 2)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพญาภู องค์ที่ 2 พุทธศักราช 1970, จารึกฐานพระพุทธรูป องค์ที่ 2 วัดพญาภู, นน. 14 จารึกฐานพระพุทธรูป วัดพญาภู องค์ที่ 2 พ.ศ. 1969

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช 1969, 1970

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 4 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2526)
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

ผู้ปริวรรต

1) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2526)
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

ผู้ตรวจ

1) กรมศิลปากร (พ.ศ. 2526)
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
3) กรมศิลปากร (พ.ศ. 2537)

เชิงอรรถอธิบาย

1) เทิม มีเต็ม : “สถาบกสมเด็จพระเจ้า” ในที่นี้หมายถึงการสร้างพระพุทธรูป
2) เทิม มีเต็ม : “เป็นพระห้าองค์” จำนวนพระพุทธรูป 5 องค์
3) เทิม มีเต็ม : “เพราะจักให้คงในศาสนา” เพื่อจักให้ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170