จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกอนุสาวรีย์พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาศ ๔

จารึก

จารึกอนุสาวรีย์พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาศ ๔ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:57

ชื่อจารึก

จารึกอนุสาวรีย์พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาศ ๔

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๒๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : สองสมร หมายถึง พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย และ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาศ พระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. ๕) กับเจ้าจอมมารดาพร้อม ๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ปาสาณปราสาท (ปาสาณ หมายถึง หิน) คือ อนุสาวรีย์ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาศ เป็นอนุสาวรีย์ทรงปราสาท ตั้งอยู่ในสุสานหลวงทางทิศตะวันตกของวัดราชบพิธ ๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : หิตานุหิต หมายถึง ประโยชน์ใหญ่น้อย

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170