จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:48

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกบนฐานพระพุทธรูปที่กุฏิคณะ ๑๕, จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา พุทธศตวรรษที่ ๒๐

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๑)

ผู้ปริวรรต

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๑)

ผู้ตรวจ

กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๖)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : “๑ ๑ ๕” คือ ๑ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว
๒. ประสาร บุญประคอง : “ทั้งผอง” คือ ทั้งปวง, ทั้งหมด

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170