+

รู้งี้ เมื่อเช้า ไม่น่าอาบน้ำเลย 555

รู้งี้ เมื่อเช้า ไม่น่าอาบน้ำเลย 555 มาอาบหน้างานก็ได้

13 กุมภาพันธ์ 2564

วันนี้เช้า แบ่งเป็น 2 ทีม

ทีมแรก ออกร่วมกับ ทีมจ.สุราษฎร์ธานี ตรวจพื้นที่ เทศบาล 8 ได้ผล 43 ตัวอย่าง

ทีมที่ 2 ออกตรวจร่วมกับ ทีม จ.ลำปาง ตรวจโรงงานพื้นที่ บางกระเจ้า จำนวน 3 โรงงาน ได้ผล 146 ตัวอย่าง

เหงื่อท่วมเหมือนได้อาบน้ำใหม่กันเลย ถือว่า ส่งทั้ง 2 ทีมกลับบ้านแบบสบายตัวกันไปละกัน เดินทางกลับปลอดภัยนะครับ

ภาพประกอบ

+