+

คลังข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัล โควิด-19
(Covid-19 Digital Archive)

ปี พ.ศ. 2564 เป็นปีที่เราต้องเผชิญกับความท้าทาย สับสน และไม่แน่นอน ในปีที่ผ่านมา การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้สิ่งที่เคยเป็นเรื่องปกติ กลับกลายเป็นความท้าทาย สุขภาพกับเสรีภาพกลายเป็นสิ่งที่เราต้องเลือก การอยู่ห่างๆ คือความห่วงใย ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้ หากไม่มีการจดบันทึกและเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบก็มักจะถูกลืมเลือนไป โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์การระบาดคลี่คลายไปแล้ว

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำเว็บไซต์จดหมายเหตุดิจิทัลโควิด-19 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและติดตามบันทึกเหตุการณ์ ประสบการณ์ บทเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสังคมไทย

  • สตอรีส์แนะนำ
+