+

โรงพยาบาลสนามสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

บรรยากาศภายในโรงพยาบาลสนามสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

“การสื่อสารระหว่างคนทำงานด้วยกันเป็นเรื่องสำคัญมาก ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารมากกว่าปกติ พูดมากกว่าปกติ ส่งเอกสารไปมาผ่านอีเมลมากกว่าปกติ เรียกได้ว่าต้องปรับวิธีการทำงานใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียว อีกทั้งยังต้องเขียนแผนการทำงานและรายงานผลการปฏิบัติงานรายวัน เพื่อส่งทุกสัปดาห์ แต่ก็เข้าใจเพราะผู้บริหารคงไม่เห็นว่าลูกน้องทำงานยังไง”

“เราว่า social distancing มันทำให้คนตื่นตัวเรื่อง social interaction มากขึ้น ที่นี่เป็นสังคมแบบเชิงเดี่ยว การ lockdown ทำให้คนโหยหาการมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ขณะเดียวกันมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆ แล้วงานกว่าครึ่งสามารถทำจากที่บ้านได้ เราเชื่อว่าหลังจากนี้การทำงานของคนที่นี่จะเปลี่ยนไป หากระบบทุกอย่างลงตัว”

“สิ่งที่เคยแน่นอนกลับกลายเป็นความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้ หรือสถานการณ์ของบริษัท ตอนนี้ผมต้องมองหาลู่ทางในการทำอาชีพเสริมไว้บ้างแล้ว เพราะถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ไปอีก 2-3 เดือน หรือลากยาวไปกว่านั้น ผมก็อาจจะกลายเป็นคนว่างงานก็ได้”

“จริงๆ ก็มีผลกระทบตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแล้ว เราผลิตสินค้าบันเทิงซึ่งขึ้นตรงต่ออำนาจการซื้อและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ถ้าเทียบกับ covid-19 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ไปกระทบการใช้ชีวิตมากกว่า เราไม่สามารถไปพักผ่อนด้วยการเดินเข้าร้านหนังสือ ร้านเครื่องเขียน หรือไปซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ครั้งละนานๆ และที่สำคัญงานสัปดาห์หนังสือที่ต้องยกเลิก ใจหายมากนะสำหรับเรา”

+