+
 • ที่อยู่

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
  กรุงเทพมหานคร 10170

 • โทรศัพท์

  0-2880-9429

 • โทรสาร

  0-2880-9332

 • เว็บไซต์

  www.sac.or.th

 • อีเมล

  covid19@sac.or.th

 • เฟซบุ๊ก

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - SAC

+