โควิดสตอรีส์ (COVID STORIES)

ส่งเรื่องราวของท่าน

  • ขนาดไฟล์รวมสูงสุดไม่เกิน 500 MB
  • แนบไฟล์ได้ 5 ไฟล์ ต่อการ submit หนึ่งครั้ง หากท่านมีไฟล์จำนวนมากโปรดติดต่อ database@sac.or.th
  • รองรับไฟล์ jpg, jpeg, png, gif, tif, tiff, pdf, doc, docx, ods, txt, xls, xlsx, ppt, pptx, avi, flv, mp4, m4v, mkv, mpg, mov, wmv, mp3, aif, ogg, wav
ชื่อผู้เขียน/เจ้าของภาพ (Whose story is this?)*
พิมพ์ได้สูงสุด 20,000 ตัวอักษร
 
โลเคชั่นของเรื่องเล่า (Your story location)*
เช่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 20 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170