รายการอ้างอิง

พบ 276 รายการ
/ 19 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ไชยยันต์ เกษรบัว

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์: ประสานักดูนก, ปีที่:40, ฉบับที่:14518, หน้า:16(กลาง) (10.12.2560)

หมวดหมู่

ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ไชยยันต์ เกษรดอกบัว

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:ประสานักดู นก, ปีที่:40, ฉบับที่:14504, หน้า:16(ขวา) (26.11.2560)

หมวดหมู่

วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

บููรพา โชติช่วง

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:ลานบ้านกลางเมือง, ปีที่:68, ฉบับที่:23585, หน้า:9(ขวา) (25.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14502, หน้า:9(บน) (24.11.2560)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14501, หน้า:18(บน) (23.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:31, ฉบับที่:10658, หน้า:24(ล่าง) (20.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ปรัชญาและศาสนา

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

รัก-ยม

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์:เหนือฟ้าใต้บาดาล, ปีที่:68, ฉบับที่:21852, หน้า:5(กลาง) (19.11.2560)

หมวดหมู่

ปรัชญาและศาสนา

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

วิภา จิรภาไพศาล

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14492, หน้า:13(กลาง) (14.11.2560)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:10, ฉบับที่:2517, หน้า:13(ล่างซ้าย) (14.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:จับอุณหภูมิโลก, ปีที่:68, ฉบับที่:23564, หน้า:1(ขวา), 7 (01.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ลลิตา หาญวงษ์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:ไทย พบ พม่า, ปีที่:40, ฉบับที่:14474, หน้า:16(ขวา) (27.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สุภัค แสงกระจ่าง

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์: ผ่าโลกวันอาทิตย์, ฉบับที่:24839, หน้า:11(บนขวา) (15.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:15, ฉบับที่:5437, หน้า:1(ซ้าย), 10 (08.09.2559)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:20, ฉบับที่:7144, หน้า:3(ขวา) (30.05.2559)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, คอลัมน์:หลากมิติเวทีทัศน์, ปีที่:15, ฉบับที่:5307, หน้า:15(บน) (01.05.2559)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ