อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | ด | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 121 ถึง 140 จาก 181 ผลลัพธ์

โยคปัฏฏ

yogapatฺtฺ

หรือโยคปัฏ คือสายรัดหน้าแข้งที่ฤๅษีหรือโยคีใช้ขณะบำเพ็ญตบะในท่านั่งชันเข่าไขว้กัน

 

อ่านเพิ่มเติม

โยคาสนะ

yogāsana

ท่านั่งชันเข่าไขว้ขา อันเป็นท่านั่งของการบำเพ็ญตบะของฤๅษีหรือโยคี ซึ่งอาจมีสายโยคปัฏฏรัดเอาไว้ก็ได้

 

อ่านเพิ่มเติม

ร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์

(feature)

ร่องรอยความแตกต่างของสีดิน เนื้อดิน หรือร่องรอยอื่นๆ ในชั้นดิน ทำไห้ดินแตกต่างไปจากดินทั่วไปที่ทับถมตามธรรมชาติ โดยมีสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม

ร่องรอยผิดวิสัย

ร่องรอยความแตกต่างของสีดิน เนื้อดิน หรือร่องรอยอื่นๆ ในชั้นดิน ทำให้ดินแตกต่างไปจากดินทั่วไปที่ทับถมตามธรรมชาติ โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการรบกวนดินในอดีตหรือการทับถมของชั้นดินแทรกในภายหลัง

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียงคด

(cloister)

ระเบียงทางเดินที่มีหลังคาคลุมสร้างล้อมรอบสิ่งก่อสร้างประธาน มักมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม

 

อ่านเพิ่มเติม

ลัญจกร

ลัญจกร

seal, emblem

หรือลัญฉกร

(1) ตรา (สำหรับประทับ) ใช้เป็นราชาศัพท์ว่า พระราชลัญจกร

(2) ตราหรือเครื่องหมายหรือรูปสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับใช้ตีหรือประทับหรือปิดผนึกบนเอกสาร ด้วยประสงค์ให้เ

... อ่านเพิ่มเติม

ลานประทักษิณ

ลานสำหรับเดินประทักษิณ คือ เดินเวียนขวาหรือทักษิณาวรรต เพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

อ่านเพิ่มเติม

ลายขุด

(excised decoration)

ลวดลายบนผิวภาชนะ (หรือวัตถุดินเผาอื่นๆ) ที่เกิดจากการใช้ของมีคมปลายมน ปลายโค้ง หรือปลายตัด ขุดตัดเอาดินบนภาชนะดินเผาออกเป็นร่อง ทำเป็นลวดลายตามต้องการ จะทำในขณะที่ดินยังอ่อนตัวอยู

... อ่านเพิ่มเติม

ลายขูดขีด

(incising decoration, incised decoration, engraving decoration, engraved decoration)

ลวดลายบนภาชนะดินเผา (หรือวัตถุดินเผาอื่นๆ) ที่เกิดจากการใช้เครื่องมือปลายแหลม เช่น ไม้ กระดูก โลหะ หรือหิน ขูดขีดลง

... อ่านเพิ่มเติม

ลายเครื่องจักสาน

(basket decoration)

ลวดลายบนภาชนะดินเผาที่เกิดจากการใช้เครื่องจักสานเป็นแบบในการขึ้นรูปภาชนะ เมื่อนำไปเผาเครื่องจักสานจะไหม้สลายไป เหลือเฉพาะลายปรากฏบนภาชนะ

อ่านเพิ่มเติม

ลายเชือกทาบ

(cord marked decoration)

ลวดลายบนผิวภาชนะที่เกิดจากการใช้เชือกฟั่น หรือเชือกพันไม้ กด กลิ้งลงบนผิวภาชนะขณะที่ดินยังหมาดๆ

 

อ่านเพิ่มเติม

ลายซี่หวี

(comb decoration)

ลวดลายบนภาชนะดินเผา (หรือวัตถุดินเผาอื่นๆ) ที่เกิดจากการใช้หวี หรือของแข็งที่ทำเป็นซี่คล้ายหวีขูดลงบนผิวภาชนะขณะที่ดินยังหมาดๆ ทำให้เกิดลวกลายขนานกัน จัดเป็นเทคนิคการทำลวดลายประเภทขู

... อ่านเพิ่มเติม

ลายประทับ

(impressed decoration, stamped decoration)

ลวดลายบนผิวภาชนะ (หรือวัตถุดินเผาอื่นๆ) ที่เกิดจากการนำวัสดุธรรมชาติ หรือวัตถุที่ตกแต่งเป็นลวดลายต่างๆ มากดประทับลงบนผิวภาชนะ ขณะที่ดินยังหมาดๆ ทำให้เกิดรอยล

... อ่านเพิ่มเติม

ลายปั้นแปะ

(applique)

ลวดลายบนภาชนะดินเผาที่เกิดจากการปั้นดินติดเติมลงบนภาชนะให้เกิดลวดลายต่างๆ

 

อ่านเพิ่มเติม

ลิงลิงโอ

(lingling-o)

ตุ้มหูเป็นห่วงกลมมีปุ่มยื่นออกมา 2-4 ปุ่ม ทำจากหินตระกูลหยก เปลือกหอย และแก้ว

อ่านเพิ่มเติม

วัด

Wat, temple, monastery,

(1) สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวช เป็นต้น

(2) ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ร

... อ่านเพิ่มเติม

วัดราษฎร์

private monastery, community monastery

(1) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง

(2) วัดที่ราษฎรทั้งหลายสร้างขึ้นตามศรัทธา

อ่านเพิ่มเติม

วัดหลวง, พระอารามหลวง

royal monastery

(1) วัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีพระอารามหลวง

(2) วัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้าง หรือวัดที่รัฐบาลหรือราษฎรทั่วไปสร้างขึ้น

... อ่านเพิ่มเติม