อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | ด | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

ร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์

(feature)

ร่องรอยความแตกต่างของสีดิน เนื้อดิน หรือร่องรอยอื่นๆ ในชั้นดิน ทำไห้ดินแตกต่างไปจากดินทั่วไปที่ทับถมตามธรรมชาติ โดยมีสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม

ร่องรอยผิดวิสัย

ร่องรอยความแตกต่างของสีดิน เนื้อดิน หรือร่องรอยอื่นๆ ในชั้นดิน ทำให้ดินแตกต่างไปจากดินทั่วไปที่ทับถมตามธรรมชาติ โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการรบกวนดินในอดีตหรือการทับถมของชั้นดินแทรกในภายหลัง

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียงคด

(cloister)

ระเบียงทางเดินที่มีหลังคาคลุมสร้างล้อมรอบสิ่งก่อสร้างประธาน มักมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม

 

อ่านเพิ่มเติม