อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | ด | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

ยัชโญปวีต

yajñopavita

หรือสายธุรำ คือ เชือกหรือด้ายศักดิ์สิทธิ์ของวรรณะพราหมณ์ เพื่อแสดงความเป็นพราหมณ์ อันหมายถึงผู้ที่ถือกำเนิด 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 ผ่านพิธีกรรมทางศาสนา จึงมีสิทธิ์คล้องสายยัชโญปวีต

สายยัชโญ

... อ่านเพิ่มเติม

ย่านประวัติศาสตร์

historic district

ศัพท์ที่บัญญัติโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน บริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคนในอดีต เช่

... อ่านเพิ่มเติม

โยคปัฏฏ

yogapatฺtฺ

หรือโยคปัฏ คือสายรัดหน้าแข้งที่ฤๅษีหรือโยคีใช้ขณะบำเพ็ญตบะในท่านั่งชันเข่าไขว้กัน

 

อ่านเพิ่มเติม

โยคาสนะ

yogāsana

ท่านั่งชันเข่าไขว้ขา อันเป็นท่านั่งของการบำเพ็ญตบะของฤๅษีหรือโยคี ซึ่งอาจมีสายโยคปัฏฏรัดเอาไว้ก็ได้

 

อ่านเพิ่มเติม