อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | ด | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

เทอราคอตตา

terracotta, terra cotta, terra-cotta

(1) บางครั้งเรียก เครื่องดินเผา เป็นการแบ่งประเภทเครื่องปั้นดินเผาตามอุณหภูมิการเผาและเนื้อดิน ใช้เรียกวัตถุดินเผาที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เผาแ

... อ่านเพิ่มเติม