แหล่งโบราณคดี


แสดง 1 ถึง 20 จาก 34 ผลลัพธ์

ปากจั่น

ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง พบหลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผาทั้งเนื้อดินและเนื้อแกร่ง และพบหลักฐานประเภทลูกปัดแก้วสีเดียว(อินโด-แปซิฟิก) ลูกปัดหิน(คาร์เนเลียนและอาเกต) และเครื่องประดับที่ทำจากทอง ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่นิยมในสมัยอินโด-โรมันนั้น แสดงให้เห็นว่าชุมชนโบราณแห่งนี้ มีการติดต่อกับชุมชนภายนอก  สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ หรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 8

อ่านเพิ่มเติม

เจดีย์วัดแขนน

ม.2 บ้านแขนน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม

วัดช่างเหล็ก

ซ.วัดช่างเหล็ก ถ.ฉิมพลี แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

วัดเรไร

ถ.แก้วเงินทอง (ถ.ฉิมพลี-วัดรัชฎาธิษฐาน) แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

วัดเพลง

ซ.วัดแก้ว แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

วัดตึกมหาชยาราม

ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2230 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดคงคาราม” โบราณสถานสำคัญได้แก่ อุโบสถ วิหาร และเจดีย์

อ่านเพิ่มเติม

วัดนาขวาง

ม.4 ถ.พระรามที่ 2 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

วัดนางสาว

ม.7 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

วัดบางกระเจ้า

ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร วัดบางกระเจ้า ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2338 อาคารเสนาสนะสำคัญคือ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2467

อ่านเพิ่มเติม

วัดบางปิ้ง

เลขที่ 27 ม.2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

วัดราษฎร์บำรุง

ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เดิมชื่อ วัดหงอนไก่ ตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ.2438 มีท่านสมภารเทียนเป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้าง นางพวง รอดสมหวัง เป็นผู้มอบที่ดินให้วัด หมื่นยงค์ มักสันต์ และกำนันแก้ว จันทร์เต็มดวง เป็นผู้อุปถัมภ์  พระอุโบสถหลังเก่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ปีใดไม่มีหลักฐานระบุ แต่มีพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตในปี พ.ศ.2450

อ่านเพิ่มเติม

วัดชลอ

ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม.3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

เจดีย์ภูธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ซ.วัดหนองยาวใต้ ถ.พหลโยธิน ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม

วัดสักน้อย (ร้าง)

เลขที่ 20 ม.9 บ้านสักน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

วัดบางปรง

ม.9 บ้านบางปรง ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

อ่านเพิ่มเติม

โคกพม่า

ม.3 และ ม.4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต “โคกพม่า” แต่เดิมเป็นที่นาของเจ้าเมืองถลางบ้านเคียน และเป็นสมรภูมิในศึกถลางเมื่อปี 2328 โดยปรากฏตามหลักฐานประวัติศาสตร์ว่าทัพถลางชนะกองทัพพม่าบริเวณนี้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2328 หรือที่มักเรียกว่า วันถลางชนะศึก

อ่านเพิ่มเติม

วัดโพธิ์ชัย

ถ.หนองคาย-โนพิสัย (ทางหลวงหมายเลข 212) ต.ในเมือง (เทศบาลเมืองหนองคาย) อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

อ่านเพิ่มเติม

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

เลขที่ 146 ถ.บำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

พระวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

เลขที่ 146 ถ.บำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

ปราสาททองบ้านแสรออ

ตั้งอยู่ภายในวัดปราสาททอง ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ปัจจุบันโบราณสถานปราสาททองมีลักษณะเป็นปราสาทขอมองค์เดียว จากรูปแบบศิลปกรรมและอายุสมัย สันนิษฐานว่า ปราสาททองหลังนี้ สร้างโดยชาวเขมรอพยพในสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

อ่านเพิ่มเติม