บทความ/งานวิจัย

ชื่อเรื่อง
แผนที่สร้างชาติ : รัฐประชาชาติกับการทำแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น
ผู้เขียน
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ประเภท
งานวิจัย
ประเด็นวิชาการ
รัฐประชาชาติ, สงครามเย็น, ประวัติศาสตร์
คำสำคัญ
ดูเอกสารฉบับเต็ม
ดูเอกสารฉบับเต็ม

แผนที่สร้างชาติ : รัฐประชาชาติกับการทำแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น