ยุพา คลังสุวรรณ

อดีตอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในประเด็นกลุ่มชาติพันธุ์ในไทย ญี่ปุ่นศึกษา จีนศึกษา การวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม

519 views


ประวัติการศึกษา

Ph.D. Candidate Cornell University Ithaca New York

M.A.(A) Cornell University Ithaca New York

ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโอซาก้า

ศิลปศาสตร์บัณฑิต(โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจกลุ่มชาติพันธุ์, ญี่ปุ่นศึกษา, จีนศึกษา, การวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)