บุญยง ชื่นสุวิมล

อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจประเด็นวิชาการเรื่องสังคมชนบท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคม ญี่ปุ่นศึกษา

595 views


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาโท สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยามานุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจญี่ปุ่นศึกษา, สังคมชนบท, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาสังคม
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)