นิติ ภวัครพันธุ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจประเด็นวิชาการเกี่ยวกับมานุษยวิทยาประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ มานุษยวิทยาพรมแดน ฯลฯ

822 views | มานุษยวิทยา


ประวัติการศึกษา

2540 - ปริญญาเอก Ph.D., Anthropology, Australian National University ค.ศ.1997
2530 - ปริญญาโท M.A., Anthropology (with Distinction) ,University of Otaga ค.ศ.1987
2522 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมลniti257@yahoo.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ, มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์, มานุษยวิทยาพรมแดน
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักมานุษยวิทยา
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)