ประสิทธิ์ ลีปรีชา

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ม้งศึกษา และการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์

715 views | ชาติพันธุ์


ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Anthropology), University of Washington, Seattle, USA

ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลleesia2009@gmail.com, prasit.lee@cmu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง, ม้งศึกษา, การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักชาติพันธุ์
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)