วิระดา สมสวัสดิ์

อาจารย์ประจำศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

391 views


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขา Master of Laws จาก Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลvirada@chiangmai.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจLaw, human rights, women’s studies
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)