วิลาวัณย์ เศวตเศรนี

อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตร์ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

34 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน :

  • 2546 – 2549 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2553 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
  • 2525 ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  • 2527 Graduate Certificate in Technical Design and Production, Yale School of Drama, Yale University, Connecticut, United State of America
  • 2534 M.Phil. (Master of Philosophy) – Dramatic Literature, The School of Oriental and African Studies (SOSA), University of London, United Kingdom,
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตร์ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลmaisvet@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจศิลปะและวัฒนธรรม
CVดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)