ธีระพงษ์ มีไธสง

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศาสนาและปรัชญา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

109 views


ประวัติการศึกษา

- พธ.บ.(ศาสนา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาสนา
- อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
- กำลังศึกษาต่อ ป.เอก (ปร.ด.) สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 51 (ภาคเรียน 2/2551) (กำหนด 3 ปี) ไม่ใช้เวลาราชการ (อยู่ระหว่างขอทุน )สถาบันวิจัยศิลปะฯ มมส.

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อีเมลTheerapong_00@yahoo.com
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • พลวัตรประเพณีสรงกู่บัวมาศ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
  • การปรับตัวพุทธศาสนาในอีสานท่ามกลางการแพร่กระจายแนวคิดแบบพระสายวัดป่าธรรมยุติกนิกาย
  • พระเกจิอาจารย์อีสานใต้: กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ พลังศรัทธา และความมั่นคงของชุมชน
  • Hodsong: A monastery ritual for a local wisdom ceremony for the monk ranking
  • พระสงฆ์กับรัฐไทย : พระธรรมยุตสายอีสานกับการปฏิรูปหัวเมืองอีสาน
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม

http://human.msu.ac.th/husoc/personal.php?id=Mg==