สมชัย ภัทรธนานันท์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

210 views


ประวัติการศึกษา

- ร.ม.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
- Ph.D. Politics University of Leeds. United Kingdom.

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • ความขัดแย้งระหว่างอีสานกับรัฐไทย : การครอบงำและการต่อต้าน / สมชัย ภัทรธนานันท์ ; คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือมุทิตา สุนทรชัย ชอบยศ ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม

http://human.msu.ac.th/husoc/personal.php?id=Mg==