กุลพธู ศักดิ์วิทย์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

233 views


ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. Sociology (University of Kent, England)

- ปริญญาโท MSc Social and Cultural Theory with Merit(University of Bristol, England)

- ปริญญาตรี ร.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกียรตินิยม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมลplatuna42@hotmail.com
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

Refereed journal articles:

  • Sakwit, K. (2014). Globalisation leading to development or crisis in Thailand. Journal of Social Sciences Faculty of Political Science Chulalongkorn University, 44 (1), pp. 125-142.

Presentations:

  • “A Rough Guide to Simulacrum in Thailand”, Paper Selected for Presentation at the 2nd International Conference on Baudrillard Studies (Applied Baudrillard) at Oxford Brookes University, Oxford, England, September 5-7, 2018
  • “Globalisation Empowering Local?”, Paper Selected for Presentation at the 2nd Conference on the Social Sciences, Sociology and Globalization in Asia, jointly organised with The 3rd Asian Symposium on Education, Equity and Social Justice, The Hotel Clio Court Hakata Fukuoka, Japan, August 2-3, 2016
  • “Globalisation Leading to development or crisis in Thailand”, Paper selected for Presentation at the 7th Samaggi Academic Conference organised by Samaggi Samagom; the Thai Student Association in the UK under royal patronage, University of Kent, England, January 25, 2014

Publications :

  • Sakwit, K. (2021) Globalisation, Tourism and Simulcra: A Baudrillardian Study of Tourist Space in Thailand. London: Routledge.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.polsci.chula.ac.th/?page_id=46#sociolog...